Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

yourhabit
8638 98b4 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
yourhabit
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viachlodnawdowa chlodnawdowa
yourhabit
1810 b873 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viachlodnawdowa chlodnawdowa
4696 52d7
Reposted fromidiod idiod viaprengelbitte prengelbitte
yourhabit
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakerosine kerosine
yourhabit
Reposted fromlugola lugola viapikkumyy pikkumyy
yourhabit
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy

March 17 2018

yourhabit
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
yourhabit
Reposted fromAgnya Agnya viaszydera szydera

March 15 2018

yourhabit
8795 729f 500
Keith Richards, Tina Turner & David Bowie, NYC 1983
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreeway freeway
yourhabit
1066 207a
Reposted fromliczbapi liczbapi viafreeway freeway
yourhabit
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viakerosine kerosine
yourhabit
8079 8bab 500
yourhabit
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat vianaturalginger naturalginger
yourhabit
7709 c018
Reposted fromteijakool teijakool viahepi hepi
yourhabit
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer viahepi hepi
yourhabit
6382 fcf2 500
Reposted fromluron luron viahepi hepi
yourhabit
Zdjęcie użytkownika cyniczny romantyzm.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
yourhabit
5046 b902
Reposted from777727772 777727772 viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl