Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

yourhabit
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
yourhabit
5315 3a55 500
yourhabit
yourhabit
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viapersona-non-grata persona-non-grata
yourhabit
8764 1aa2 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
yourhabit
jest mi tak bardzo przykro... 
— :(
yourhabit
8414 c5ca
Reposted fromonlyman onlyman vianiewdzieczna niewdzieczna
yourhabit
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
yourhabit
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
yourhabit
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
yourhabit

May 17 2018

yourhabit
5982 bffa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaprengelbitte prengelbitte
yourhabit
5881 883e 500
yourhabit
6572 b3bd 500
Reposted fromtfu tfu vianiebalagan niebalagan
yourhabit
6699 be3c 500
Reposted frompwg pwg viaendlesslove16 endlesslove16
yourhabit
Oczekuje zrozumienia, którego nie mogę dać nawet sama sobie. 
— weź obczaj
yourhabit
yourhabit
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk

May 16 2018

yourhabit
4704 2038
Reposted fromproof proof viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl