Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

yourhabit
2945 eb33 500
Reposted fromjudysza judysza viadivi divi
yourhabit
2698 ddc0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
yourhabit
2774 9f7b 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
yourhabit
2163 d583 500
Reposted fromdivi divi
yourhabit
2224 8d95 500
Reposted fromdivi divi
yourhabit
2244 dd4f 500
Reposted fromdivi divi
yourhabit
2968 919b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
yourhabit
9684 4d5d 500
Reposted fromtfu tfu vianiebalagan niebalagan
yourhabit
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaembrace embrace
1101 f9c2
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaembrace embrace
yourhabit
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
yourhabit
0349 2a2d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiebalagan niebalagan
yourhabit
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaembrace embrace

October 08 2019

yourhabit
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaojtam ojtam
yourhabit
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadivi divi

October 07 2019

yourhabit
9554 dd93
Reposted fromwooles wooles viadivi divi
yourhabit
0964 444b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
yourhabit
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadivi divi

October 06 2019

yourhabit
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
yourhabit
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl