Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

yourhabit
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamadadream madadream
yourhabit
yourhabit
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
yourhabit
6931 d678
Reposted fromkarahippie karahippie
yourhabit
6755 25ce
Reposted fromnazarena nazarena viabercik bercik

October 17 2018

yourhabit
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
yourhabit
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
yourhabit
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
yourhabit
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourhabit
8118 8390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
yourhabit
yourhabit
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme vialaparisienne laparisienne
yourhabit
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
yourhabit
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
yourhabit
yourhabit
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaambermoon ambermoon
yourhabit
Ja nigdy nie pozwoliłbym Ci odejść
— .
Reposted byfreewayimpulsivee
yourhabit
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl