Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

yourhabit
9091 fecd 500
yourhabit
4081 6726
Reposted fromoutoflove outoflove
yourhabit
4434 2483
yourhabit
2886 4e94 500
Reposted fromnumbereight numbereight viapikkumyy pikkumyy
yourhabit
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapikkumyy pikkumyy
yourhabit
5210 b848 500
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viate-quiero te-quiero
yourhabit
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
yourhabit
2793 7c21 500
Reposted fromolalaa olalaa viamefir mefir
yourhabit
9399 7e27 500
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
yourhabit
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapikkumyy pikkumyy
yourhabit
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."
yourhabit
yourhabit
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
yourhabit
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
yourhabit
6359 2028
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl