Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

yourhabit
yourhabit
1001 9ca2
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viairmelin irmelin

May 20 2017

yourhabit
8152 be3f
Reposted fromiamstrong iamstrong viacoolstorybro23 coolstorybro23
yourhabit
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
yourhabit
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
1522 d725 500
yourhabit
0230 dca2
yourhabit
1017 ecfd 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
yourhabit
3834 0a3b
Reposted frommelodyjna melodyjna viapikkumyy pikkumyy
yourhabit
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
yourhabit
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
yourhabit
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viagdziejestola gdziejestola
yourhabit
8915 e35c
Reposted fromechium echium viagdziejestola gdziejestola
yourhabit
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazabka zabka
yourhabit
yourhabit
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
yourhabit
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl