Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

yourhabit
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
yourhabit
0808 d8ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7988 21ad

teabeforewar-blog:

Bluebell the adorable.  Also glowy.  But mostly adorable.

yourhabit
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaszydera szydera
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
yourhabit
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viaawaken awaken
yourhabit
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaoutline outline
yourhabit
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
yourhabit
0163 6515
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutline outline
yourhabit
yourhabit
yourhabit
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaoutline outline
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viaoutline outline
4187 32c5 500

In the mirror

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaoutline outline
3488 2e8c 500
yourhabit
yourhabit
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaoutline outline
yourhabit
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl