Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

yourhabit
Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.
— Piotr C

October 27 2018

yourhabit
8330 cadc 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viafreeway freeway
yourhabit
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaiblameyou iblameyou
yourhabit
yourhabit
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viajustaperson justaperson
yourhabit
4314 7c60 500
kąpiel
Reposted fromkopytq kopytq
yourhabit
4412 d7d2 500
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viaredshadow redshadow

October 26 2018

yourhabit
Spogląda na mnie i nawet się cofa
I nie chce żebym mówił o tym, żebym próbował
I nie chce żebym patrzył tak na nią, prosto w oczy
Bo nie chce musieć mówić mi, że już mnie nie kocha
— Pezet
Reposted byfreeway freeway
yourhabit
2394 7bb1 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
yourhabit
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viahepi hepi
yourhabit
1362 7373
Reposted fromkjuik kjuik viahepi hepi
yourhabit
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaszydera szydera
yourhabit
2945 6a21
yourhabit
yourhabit
1119 4327 500
yourhabit
Reposted frompffft pffft viahepi hepi

October 25 2018

yourhabit
yourhabit
0366 22ac
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
yourhabit

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaselsey selsey
yourhabit
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl