Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

yourhabit
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
yourhabit
yourhabit
9206 2f4e
Reposted fromsoftboi softboi viathelifeofdina thelifeofdina
yourhabit
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaojtam ojtam
yourhabit
6159 6239 500
Reposted fromaugustus augustus viafreeway freeway
yourhabit
9260 de85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway

December 23 2019

yourhabit
0794 1781 500
Reposted frompiehus piehus viaerrortryagain errortryagain
yourhabit
4750 77de 500
Reposted frompapaj papaj viahepi hepi
yourhabit
4768 0c69
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
yourhabit
4442 5aa5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
yourhabit
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaerrortryagain errortryagain
yourhabit
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viadivi divi

December 09 2019

yourhabit
2426 23f1 500
Reposted froms3 s3 viadivi divi

December 08 2019

yourhabit
yourhabit
2510 0515
Reposted fromthesoup thesoup viahepi hepi
yourhabit
5085 bd6a
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viafreeway freeway
yourhabit
5650 519d
Reposted frommiscoal miscoal viafreeway freeway
yourhabit
9095 d4a7 500
baby octopus
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafreeway freeway
yourhabit
1881 238e 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway

November 27 2019

yourhabit
6234 3075 500
Reposted frompiehus piehus viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl